Изработване на Брошури по зададени параметри и критерии

Плакат

Плакат - 1

Плакат - 2

Плакат - 3

Плакат - 4